Иностар ЕООД

Телефони: 0888 426275042 627 997

Адрес:ул. Генерал Гурко 57Стара Загора

НАВИГАЦИЯ

ИНОСТАР ЕООД

ФИРМЕНА ИСТОРИЯ

Фирма Иностар е създадена през 1996 г като ООД с предмет на дейност –научноизследователска дейност, проучване, разработка, проектиране, внедряване, авторски надзор над технологии в химическата, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост, маркетинг, стандартизационна, разфасовъчна и консултантска дейности. Сделки с интелектуална собственост /трансфер на технологии и ноу-хау/.
  » През 2004 г. дружеството се преобразува в "Иностар" ЕООД и започва да предлага освен проектиране и инженерингова дейност.
   » От 2014 г. Фирмата предлага проектиране и инженеринг в областта на аквакултурите.
  » От 2015 г. фирма Иностар започва дейност и като производител на хранителни добавки, съдържащи водорасли и водораслови продукти – собствени разработки, под запазената европейска марка ALGAENIСA ®.

 
 


НОВИНИ и СЪБИТИЯ

» Фирма Иностар ЕООД е член на Регионалния академичен център Стара Загора.
» Член е на търговско–промишлена палата – Стара Загора.
» Колективът на фирмата е отличен от Регионалното ръководство на КИИП – Стара Загора за „Инженер-проектант на годината” за 2012 г секция „Технологии”, част „Технологична”.


 
  • " Да работим за клиента - като за своя собственост ."

  • " Да работим за клиента - като за своя собственост ."

  • " Да работим за клиента - като за своя собственост ."

РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, С ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

 

2016 година
- Предприятие за производство на водораслова биомаса - "Алгае фарм" АД , гр. София. Ще бъде изградено в с. Свобода , община Стрелча, обл. Пазардвик и ще включва два производствени възела за микроводорасли: Хлорела (Chlorella Scenedesmus) и Спирулина
- Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки - "Алгае фарм" АД ,гр. София
- Предприятие за производство на гранули от обезмаслена тревна биомаса - "Алгае фарм" АД, гр. София
- Разширение на участък "Ферментация" - Загорка АД гр. Стара Загора

2015 година
- Цех за бутилиране на вино - „Домейн Менада“ ЕООД, гр. София.
- Преустройство на участък за пакетиране на захар - „Захарни Заводи“ АД, гр. Горна Оряховица.
- Реконструкция и модернизация на Завод за спирт, изграждане сграда на ДРА и буферно стопанство - Завод за спирт, гр. Горна Оряховица.
- Дестилерия за преработка на етерично-маслени суровини, гр. Стралджа.

2014 година
- „Комплексна модулна линия за производство и пакетиране на хранителни добавки, съдържащи като компонент водорасли или водораслови продукти” (защитен полезен модел на фирмата).
- Изграждане на лабораторен комплекс в национален център за професионално обучение и компетентност "Америка за България" в У.П.И.І-3, кв.8 на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 

2011-2013 година
- Разширение на производството на гранули от СПММА – Панхим ООД, гр. Стара Загора.

2010 година
- Цех за восъчни смеси – Евриком ЕООД – Стара Загора.

2008 година
- Складово стопанство - 30000 т за съхранение на гранулиран фураж, с всички комуникации за товарене и разтоварване на ЖП и авто възел, Завод за спирт, гр. Горна Оряховица.

2004-2007 година
- Завод за спирт, с концентрация 96,3% и с мощност 40000 л/24 часа, който в момента се изгражда във фирма “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица.
- Парова централа в завод за спирт – при Захарни заводи АД, гр. Горна Оряховица.
- Вакуум-изпарителна станция за спиртоварна шлемпа, с капацитет 500 м3 за 24 часа – при Захарни заводи АД, гр. Горна Оряховица.
- Завод за пакетиране на захар и складова-търговска дейност – реконструкция и модернизация при „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица. Капацитет 1000 т вход-изход за 24 часа.

2001 година
- Завод за спирт, с концентрация 96,3% и с мощност 5000 л/24 часа, изграден за фирма “СПАРК ” АД, гр. Сливен.

УСЛУГИ

Научни разработки в областта на органичната химия, биотехнологията и хранително – вкусовата промишленост и съдействие при изготвяне на документи за европроекти. Предлагане на иновативни решения. Мениджмънт в промишленото проектиране.

РАЗРАБОТКИ

Консултации при изграждане на производства в областта на органичната химия, биотехнологията и хранително-вкусовата промишленост. Разработване на химични и биотехнологични технологии отговарящи на изискванията на клиента.

КОНСУЛТАЦИИ

Проектиране на технологично оборудване и изготвяне на конструктивна документация за: пневмотранспортни системи, водни скрубери, топлообменно оборудване, шнекове, баково оборудване, пневмотранспортни сушилки и други.

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД ЗА СПИРТ
ФЕРМЕНТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
РАЗПРЕДЕЛНИТЕЛЕН ВЪЗЕЛ
ЦЕНТРОФУГИ
ВАКУУМ СИСТЕМА
ВОДЕН ПОМПЕН ВЪЗЕЛ
ВОДЕН ЦИРКУЛАЦИОНЕН ВЪЗЕЛ
ВОДООБОРОТЕН ЦИКЪЛ
ВОДООХЛАДИТЕЛНА КУЛА
ВОДООХЛАДИТЕЛНА КУЛА С РЕЗЕРВОАР
КОНЦЕНТРАЦИОНЕН ИЗРАВНИТЕЛ
МАСЛОУЛОВИТЕЛИ
ОБРАТНА ОСМОЗА
ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
ПАРОПОДГРЕВАТЕЛ
РЪКАВЕН ФИЛТЪР С БУНКЕР
ТОПЛОВЪЗДУШЕН ВЪЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ

КОНТАКТИ

АДРЕС ЗА КОНТАКТ

Лице за контакт:
Управител: инж. Станимир Танев

Иностар EООД ул. Генерал Гурко” 57 6000 Стара Загора

Телефон: 0888 426275 Факс: 042 627997 E-mail: inostar@abv.bg

ФОРМА ЗА КОНТАКТ